Vrijheid op het platteland  

11-05-2023

Vrijheid op het platteland

Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend. Op zaterdag 11 maart 2023 stond Cultura stil bij vrijheid op het platteland. In samenwerking met Provincie Gelderland, Rijnbrink, het Vrijheidscollege en Plattelands Cultuur Ede organiseerden we een inspirerende dag. Op deze dag gingen 50 jongeren met elkaar in gesprek en werd de dag afgesloten met een feest voor 500 jongeren.

In gesprek over vrijheid op het platteland

De Vrijheidsdag vond plaats midden in de akkers van de Doesburgerse Eng. Overdag sprak een groep van 60 jongeren uit de buitengebieden van gemeente Ede met gast Karel Smouter over vrijheid op het platteland. Karel Smouter is chef Media van het NRC, heeft het boek Blauw Wit Rood geschreven over de boerenprotesten, is zelf geboren in Dalfsen, woont in Deventer en heeft een gedeelte van zijn jeugd doorgebracht in Ede.

Karel vroeg de jongeren wie zijn leven zou willen inruilen voor een leven in de stad. Iedereen gaf aan liever op het platteland te wonen. In het gesprek tussen de aanwezigen en Karel kwamen verschillende punten naar voren over de kloof tussen stad en platteland. Zo vonden de jongeren dat de geschiedenis van de ontwikkeling van de plattelandsgebieden en de natuur in de stadse gemeenschap vaak wordt vergeten. Als voorbeeld noemden zij dat een groot gedeelte van de bossen op de Veluwe begin vorige eeuw niet is geplant vanuit natuuroverwegingen, maar als vurenhout voor de Limburgse mijnen. De jongeren vinden dat die bossen nu als onwrikbaar gedeelte van de Nederlandse natuur worden gezien. Ook werd er besproken dat er een groot verschil zit tussen hoe het plattelandslandschap vanuit de stad wordt bezien en hoe dit het platteland dit zelf ziet. In de stad associeert met het platteland met ontspanning, natuur en recreatie. Op het platteland zelf ligt de nadruk meer op de werkgelegenheid van de agrarische industrie en is men trots op de vooruitgang en technologische ontwikkelingen, die het mogelijk maken om het land optimaal te bewerken.

Vanuit het publiek werd aangegeven dat er een te groot onderscheid wordt gemaakt tussen natuur en landbouwgrond, en dat daar anders naar gekeken moet worden. Ook gaven de aanwezige jongeren aan dat zonder een goede bodemkwaliteit de grond niet goed geschikt is voor boeren, dus dat het onderscheid niet zo zwart/wit is als wordt voorgesteld. Tot slot betoogden zij dat in Nederland met de nieuwste technieken wordt gewerkt en op de meest efficiënte manier landbouw wordt bedreven. De Wageningen Universiteit speelt hier natuurlijk een rol in. Het is volgens de jongeren geen oplossing om terug te gaan naar traditioneel boeren en ze vinden dat we trotser moeten zijn op de innovaties in de agrarische sector. Een goede oplossing die ook perspectief biedt aan de agrarische sector en plattelandsgemeenschappen zien zij op dit moment niet terug in de discussie over de verandering van de agrarische sector.

Vrijheidsdagen

Komende tijd zijn er verschillende vrijheidsfestivals in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Zevenaar. Ook hier haken de Vrijheidsdagen in op thema’s en vragen die leven bij lokale jongeren en werken jongeren zelf mee aan de programmering. Meer weten over de Gelderse Vrijheidsdagen? Op www.vrijheidgelderland.nl is het programma te vinden. Check dus snel wat er komende tijd nog meer in Gelderland gepland staat en meld je aan!