Socratisch cafe

Inschrijven

Robin
Coördinator Levenlang Leren & Community

rhafkenscheid@cultura-ede.nl

Inschrijven

Robin
Coördinator Levenlang Leren & Community

rhafkenscheid@cultura-ede.nl

Over de cursus

“In deze tijd waarin de meningen over elkaar heen buitelen, gaan wij ons oordeel opschorten, goed naar elkaar luisteren en nadenken over concrete ervaringen: oftewel vertragen en verdiepen.

Wat wij nodig hebben is de moed om te twijfelen aan onze eigen overtuigingen.”

In het Socratisch café onderzoeken we een vraag aan de hand van eigen ervaringen op een socratische wijze. We oefenen met elkaar, via een aantal vaste gespreksstappen, om een thema inhoudelijk uit te diepen en te genieten van een goed gesprek. Het gaat om zelfonderzoek, het verdiepen van ideeën, het delen met anderen, vertragen en zelf denken. Een socratisch café biedt ruimte voor luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen om een gebeurtenis scherp te krijgen. In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel eerst nog even uit, onderzoeken argumenten, proberen de essentie te raken en stellen steeds opnieuw vragen. Waar draait het uiteindelijk om, wat is belangrijk in het leven.

Door te oefenen met de socratische methode leren de deelnemers om betere gesprekken te voeren, een onderzoekende houding te ontwikkelen, zich in elkaars situatie te verplaatsen en doen zij nieuwe inzichten op.

Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen. Als de groep groter dan 10 mensen is wordt de groep gesplitst in meerdere groepen. Hiervoor zijn 2 begeleiders beschikbaar. Vooraf opgeven is nodig.

De gespreksleiders zijn Margreet Bruens en Gerda Grave, beide werkzaam in Zingesprek Wageningen en aangesloten bij Levensvragen in de Vallei als geestelijk verzorgers.

HOE ZIET DE AVOND ERUIT?

·19.30 uur eerste gespreksronde

·20.30 uur pauze en plenair

·20.40 uur tweede gespreksronde

·21.30 uur afsluiting

DATA en THEMA

6 februari - moed:

Moed zit in grote dingen. In het veranderen van de wereld. Moed zit ook in kleine dingen. Moed om ’s ochtends op te staan. Moed om eerlijk te zijn, moed om lief te hebben. Moed om niet weg te lopen als iets moeilijk is, of misschien wel, maar dan toch terug te komen. Moed om te werken, moed om naar buiten te gaan, moed om deel te nemen aan het Socratisch Cafe. Overal is een beetje moed voor nodig. En misschien komt dat beetje moed wel voort uit hoop?

Zomaar wat vragen over moed:

- Heb je recent nog iets moedigs gedaan?

- Ken jij voorbeelden van moedige mensen? In hoeverre inspireren moedige mensen jou?

- Waar heb jij moed voor nodig?

- Bemoedig jij wel eens iemand?

Welke vragen roept het thema moed bij jou op?

6 maart -vriendschap:

Volgens Socrates zetten vrienden elkaar aan tot het doen van het goede. “Maar,” voegt hij eraan toe, “wie het goede doet, heeft genoeg aan zichzelf en dus geen vrienden nodig.” Dat is typisch Socrates. Hij geeft even houvast en duidelijkheid, om die vervolgens weer in twijfel te trekken. Tijdens dit Socratisch Café onderzoeken we met elkaar vriendschap.

Wat is eigenlijk vriendschap? Kun je dat maken of sluiten? Of kun je slechts constateren dat het bestaat, zonder precies te weten hoe dat is ontstaan? Zijn vrienden juist mensen die elkaar ontzien? Of kun je alleen van vrienden de waarheid horen? (met dank aan SC Zwolle).

3 april - loyaliteit:

‘Alleen een mens, die correct handelt, kan loyaal (trouw) zijn! ’, zei Plato ‘en loyaliteit is een essentiële deugd.’ De Amerikaanse filosoof Joshia Royce noemde loyaliteit (trouw) zelfs het ‘ultieme morele goede’.

Maar wat is loyaliteit eigenlijk, waar komt het vandaan en waarom is het nuttig, lastig of zelfs belemmerend. Is loyaliteit eigenlijk nog wel iets van deze tijd? Is het een diep geworteld gevoel waar we niet buiten kunnen? Is loyaliteit hetzelfde als trouw, zijn de begrippen zonder meer uitwisselbaar ; zo niet …. waarin onderscheiden ze zich dan? Kan je loyaal zijn aan jezelf en waar ben je dan loyaal aan?

Wat is loyaliteit, welke vragen heb je hierover, welke ervaringen heb jij hiermee en waar draait het om?

Prijs € 30,00
Leeftijdsgroep Volwassenen

Selecteer een lesblok

Alles Maandag 2023-02-06 19:30-22:00
  • Maandag 2023-02-06 19:30-22:00
  • Maandag 2023-03-06 19:30-22:00
  • Maandag 2023-04-03 19:30-22:00
Socratisch cafe

Hoe ziet de avond eruit?

·19.30 uur eerste gespreksronde

·20.30 uur pauze en plenair

·20.40 uur tweede gespreksronde

·22.00 uur afsluiting

Even voorstellen

De gespreksleiders zijn Margreet Bruens en Gerda Grave, beide werkzaam in Zingesprek Wageningen en Levensvragen in de Vallei als geestelijk verzorgers.

Socratisch cafe vierkant