Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Primair Onderwijs

CultuurPunt Ede is de naam voor het punt van waaruit bemiddeld wordt, door cultuurmakelaars, voor het primair onderwijs in de Gemeente Ede. Gemeente Ede verleent aan Stichting Cultura subsidie om cultuureducatie bij de Edese scholen gestalte te geven. Cultura heeft om die reden het CultuurPunt in het leven geroepen om onafhankelijk te faciliteren. De cultuurmakelaars bezoeken de scholen en ondersteunen de interne cultuurcoördinatoren bij het maken van hun kunst- en cultuurbeleid en bij het vormgeven van de activiteiten die passen binnen de leerlijn kunstzinnige oriëntatie. De inzet van de cultuurmakelaars kost u niets. De makelaars gaan in gesprek met de aanbieders en stellen kwaliteitsnormen vast om de kwaliteit van het aanbod te kunnen bewaken.

Visie

Het CultuurPunt ziet cultuureducatie niet zozeer als apart vak; cultuureducatie is het pakket wat een school kan aanbieden aan kinderen, om een fundament te leggen voor de culturele ontwikkeling. Cultuureducatie leert kinderen ook vaardigheden van de 21e eeuw, die essentieel zijn voor het adequaat functioneren in een snel veranderende maatschappij.

Missie

Het doel van het CultuurPunt is zoveel mogelijk kinderen op en via school in aanraking te laten komen met cultuur- en kunsteducatie in diverse disciplines en vormen.

Cultuurmakelaars:

Lieke Nellestein en Els van de Groep zijn de Cultuurmakelaars van Cultuurpunt. Met u als ICC-er, directie en groepsleerkracht willen ze graag samenwerken om cultuureducatie op school vorm te geven. Dat kan variëren van bemiddeling tussen uw vraag en aanbod van cultuurinstellingen in de regio tot het helpen bij het ondersteunen bij het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn kunstzinnige oriëntatie.

Lieke Nellestein | lnellestein@cultura-ede.nl | 0318 - 672 871 |  06 - 3177 4070

Els van de Groep | evdgroep@cultura-ede.nl | 0318 - 672 810 | 06 - 5785 2786