Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Afbeelding: CmK Logo

informatie over CmK

Achtergrondinformatie CmK3 2021-2024

Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) streeft de overheid naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair onderwijs. Dit programma, dat in 2013 begon, wordt tot en met de zomer van 2021 verdiept en verbreed en vanaf september 2021 opnieuw voor vier jaar voortgezet.

CMK is een landelijk programma van het Ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA, in samenwerking met de gemeente Ede. Het  programma voor de gemeente Ede wordt gefaciliteerd en gecoördineerd door het Educatieteam van Cultura.

In mei publiceerde het Fonds voor Cultuurparticipatie de subsidieregeling voor de nieuwe periode CMK. Lees hieronder wat dit betekent voor de scholen in de gemeente Ede. 

CMK in 2021-2024

  • De kwaliteitsverbetering van cultuureducatie op basisscholen en op scholen voor speciaal onderwijs.
  • Een duurzaam programma voor elke school waarin kwaliteitsverbetering van cultuureducatie centraal staat, passend binnen visie en mogelijkheden van de individuele school. Dit programma wordt ontwikkeld in samenwerking met de culturele omgeving van de school en is verankerd in het curriculum en het schoolbeleid.
  • Werken aan kansengelijkheid door het bereiken van meer scholen met een achterstandsscore of scholen in gebieden met een cultuurarme omgeving.
  • Deskundigheidsbevordering van leraren en educatief medewerkers.
  • Kennisdeling, zowel lokaal als regionaal.

Onze Missie

Cultuur heeft iedereen iets te bieden en kan je als mens rijker kan maken. Onze missie is iedereen in de gemeente Ede in contact brengen met cultuur, of dat nu in een van onze vestigingen is, op een school of een andere willekeurige plaats in Ede en de buitendorpen. Cultura is de schakel en de verbinder. Want cultuur is voor iedereen!

Onze visie

Andere tijden brengen nieuwe vragen met zich mee. We willen inspelen op de veranderende behoeftes en emoties van deze tijd. We zorgen voor verbinding in de samenleving, door mensen in contact te brengen met cultuur en met elkaar. Niet alleen in onze vestigingen en standplaatsen, maar ook door er te zijn in de wijken, op scholen en op vele andere plekken. We verbreden daarmee onze diensten, altijd vanuit onze waarden en idealen. 

Wat gaan we doen in de nieuwe CmK periode

Culturele reis voor alle kinderen in de gemeente Ede:

We willen alle kinderen in Ede kwalitatief hoogwaardig cultuureducatie aanbieden in samenwerking met onze partners binnen en buiten Ede. Zo verbeteren we samen met onze partners en onze scholen het gehele cultuureducatieaanbod in Ede en zorgen we dat alle schoolkinderen op het PO en VO een onvergetelijke culturele reis door hun schooltijd meemaken en beleven.

 

Ontdekkingsreis Culturele talenten Edese kinderen

We zetten in op langdurige samenwerkingen met scholen om van alle kinderen hun culturele talenten te ontdekken. De deskundigheidsbevordering en integratie van het culturele programma in de school is daar een essentieel onderdeel van. We helpen leerkrachten en scholen om een individueel ontwikkelplan te maken én organiseren inspirerende kennisdelingsdagen.

 

Kansgelijkheid:

In de nieuwe CmK periode ligt de nadruk op kansgelijkheid. Waar je ook woont of op school zit, we werken aan goed cultuuronderwijs voor alle kinderen en jongeren in de gemeente Ede. In het kader van kansengelijkheid onderzoeken we bovendien hoe we kinderen de kans kunnen geven aansluitend op binnenschoolse activiteiten door te stromen naar passend buitenschools aanbod. We kijken waar lokaal belangstelling is en of we hiervoor pilots kunnen ontwikkelen.

 

De praktijk

We starten met een inventarisatie van jouw wensen d.m.v. een ambitiegesprek. Het maakt niet uit of je al eerder aan CMK deelnam, of een nieuwe school bent. We willen samen inzicht krijgen waar je als school staat op het gebied van cultuureducatie en waar je binnen CMK 2021-2024 mee aan de slag wil gaan.

In het gesprek komen de volgende punten aan de orde: Visie op cultuureducatie, deskundigheidsbevordering van alle betrokkenen bij cultuureducatie op school, samenhangend programma, samenwerking met je culturele omgeving. De Cultuurmakelaar stelt een plan op en bespreekt dit met de school. Bij akkoord worden de activiteiten ingepland en uitgevoerd.

Welke scholen kunnen meedoen?

Alle basisscholen in de gemeente Ede kunnen deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit. We onderscheiden drie groepen scholen:

CMK-scholen die door willen gaan
De begeleiding van deze scholen is aangepast op hun bekendheid met het werken binnen CMK. Er bestaat de mogelijkheid om te starten met nieuwe disciplines, naar wens en ontwikkeling van de school.

Nieuwe scholen in het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs
Heb je nog niet eerder meegedaan met een CmK programma? Ook dan kun je instappen. Ons diverse aanbod wordt op maat aangeboden, passend bij de identiteit van de school.

VO Scholen: CMK 2021-2024 kent ook nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen een beperkt aantal scholen uit het voortgezet onderwijs deelnemen en is er de mogelijkheid om verbinding te leggen tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. Voor deze nieuwe mogelijkheden werken we met projecten. Heb je hier als school belangstelling voor, laat het ons dan weten!

Hoe doe je mee?

Laat ons weten of je interesse hebt om binnen CMK 2021-2024 aan de slag te gaan met cultuureducatie op jouw school. Doe dat door het invullen van het wensenformulier. Het wensenformulier vind je HIER. De cultuurmakelaars nemen contact op met de scholen.

In het voorjaar van 2021 start het traject met een intakegesprek waarin we je wensen bespreken, advies geven en een plan op maat maken.  

Het tijdspad

  • 1 november 2020: Cultura dient als penvoerder voor het Gelderse programma CMK een plan in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.
  • Februari 2021: het Fonds voor Cultuurparticipatie bericht over de honorering van het Gelderse projectplan.
  • Januari – juni 2021: ambitie gesprekken en educatieroute ontwikkelen
  • De nieuwe periode CMK gaat op alle scholen van start in schooljaar 2021-2022.


Wil je nog meer informatie van het fonds voor Cultuurparticipatie? Klik dan hier 

Meer informatie?

Neem contact op met één van de Cultuurmakelaars via lnellestein@cultura-ede.nl of evdgroep@cultura-ede.nl.  Zij informeren je graag over de mogelijkheden.

 

 

 

CULTURA & CORONA

Wij zijn helaas gesloten! Van maandag t/m zaterdag telefonisch bereikbaar van 13.00 tot 17.00 uur.
MEER INFORMATIE

De afhaal 'Bieb2Go' is wel geopend óók voor gereserveerde boeken.
BIEB2GO

En we hebben goed nieuws; Cultura swingt je huiskamer in met een mooie selectie live voorstellingen en concerten. Het online aanbod wordt steeds aangevuld.  
LIVESTREAM VOORSTELLINGEN EN CONCERTEN