Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Afbeelding: Leerlijnliteratuur

Leerlijn Literatuur

Het belang van leesbevordering

‘In alle vakken helpt de verbeelding om leerstof inzichtelijk te maken en van context te voorzien. De grote verhalen van het land waar je woont, erachter komen wie je bent en waar je bij hoort zijn het cement van een samenleving’  (Manifest Kunst en Cultuur uit 2016).

Leesbevordering is niet voorbehouden aan taalonderwijs, het strekt zich uit tot de andere vakken en omhelst woordenschat, begrijpend lezen en spelling, maar ook rekenen en zaakvakken. Kinderen die meer lezen, scoren hoger op deze vakken. En kinderen die graag lezen, lezen meer.

Plaats, tijd, omstandigheden, aanbod en gedrag bepalen met elkaar de leesomgeving. Wie kinderen wil helpen gretige, aandachtige en kritische lezers te worden, moet uitzoeken welke leesomgeving hen de beste kansen biedt. En er bestaat een nauwe wisselwerking tussen een rijke leesomgeving en wat lezers over hun leeservaring kunnen vertellen. Kinderen die omringd zijn door aantrekkelijke en geschikte boeken, dagelijks worden voorgelezen, vaak voor zichzelf mogen lezen en aangespoord worden met elkaar en hun leraren te praten over wat ze hebben gelezen, leren zicht te krijgen op wat zij met hun leven willen en kunnen.

Tien redenen om een goed leesklimaat op school te creëren:

  1. Lezen is verhalen (onze wereld bestaat uit verhalen)
  2. Lezen geeft kennis (woordenschat, informatie over culturen en geschiedenis)
  3. Lezen geeft inzichten (hoe werken dingen, waarom gaat het soms anders?)
  4. Lezen leert je concentreren (een steeds langere spanningsboog)
  5. Lezen leert je verwoorden (ook door te praten over verhalen en boeken)
  6. Lezen leert je over moraal (wat zijn waarden en regels in bepaalde culturen?)
  7. Lezen leert je over gevoelens van anderen (empathie)
  8. Lezen leert je over intenties van anderen (wat is de persoon van plan?)
  9. Lezen leert je over scripts en scenario’s (ons leven zit er vol van)
  10. Lezen is leuk en spannend (leren omgaan met emoties)

Inhoud van de leerlijn literatuur

De leerlijn literatuur is een samenwerking tussen de bibliotheek en de school om structureel aan leesbevordering en literatuureducatie te werken. De leerlijn steekt in op het bevorderen van het (plezier in) lezen op school én thuis, met aanbod voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Want: kinderen laten lezen, dat doe je samen.

Hierbij houden we er rekening mee dat elke deelnemende school anders is. Het startpunt van de school is ons startpunt. We sluiten aan bij de missie en visie van de school. Dat betekent dat de invulling van de leerlijn literatuur er op elke deelnemende school anders uit zal zien. Dat is geen nadeel, maar een voordeel: als de leerlijn literatuur goed verankerd is in de werkwijze van de school, ontstaat er een goed leesklimaat.

De leerlijn steekt onder andere in op leesbevordering, literaire kennis en vaardigheden, creatieve schrijfvaardigheden, 21e-eeuwsevaardigheden, deskundigheidsbevordering van leerkrachten en het enthousiasmeren van ouders.

Kosten

Deelname Open Boek (aan te raden) à €300,-  | Per jaar €2,50 per leerling

Meer informatie?

Neem contact op met Geertje Negassi: gnegassi@cultura-ede.nl