Advies van de Bibliotheek

Wilt u op school advies op het gebied van boeken, lezen en leesbevordering? Dan kunt u een beroep doen op de medewerkers van de bibliotheek. Zij kunnen u adviseren bij het opstellen van een leesplan, bij het in kaart brengen en opschonen van uw boekencollectie of bij andere vragen.

Tijdens een teamoverleg kan een bibliotheekmedewerker u informeren over onderwerpen als interactief voorlezen en ouderparticipatie. Bij ouderbijeenkomsten helpen ze u graag om ouders te overtuigen dat hun rol in de leesontwikkeling van hun kinderen van doorslaggevend belang is.