Kunstmenu

Het CultuurPunt organiseert, samen met de Bibliotheek Cultura en het Kunstencentrum van Cultura, jaarlijks terugkerende evenementen voor een specifieke doelgroep.

Groep twee Voor groep twee is er het muzikale boekenprogramma FEEST!, wat uitgaat van het prentenboek: Bijna jarig.“Ella is bijna jarig en samen met mama maakt ze uitnodigingen voor haar feestje. Wat heeft ze er zin in! Ze is benieuwd wat voor cadeautje ze krijgt, maar dat is nog een geheim. Een leuk geheim. Als ze op een woensdagmiddag in de tuin speelt met haar vriendinnetje laat de schilder de ladder tegen het huis staan. Voorzichtig klimmen ze op de ladder. Op het platte dak aangekomen ziet Ella door het raam op zolder haar cadeau staan. Nu heeft ze zelf een geheim, maar leuk is het niet. Alle plezier in haar verjaardag is weg, totdat ze vertelt wat ze heeft gedaan.“ Het programma sluit aan bij de kerndoelen van het onderwijs Nederlands en Kunstzinnige vorming: de leerlingen krijgen plezier in het lezen van voor hen bestemde verhalen en verrijken de woordenschat. Ze leren spel en muziek te gebruiken om gevoelens en ervaringen uit te drukken en er mee te communiceren.

Lees meer

Groep drie en zes Deze groepen kunnen één van de vestigingen van de Bibliotheek Cultura bezoeken.

Lees meer

Overige groepen Cultura is in samenwerking met fondsen en aanbieders bezig een schoolbreed kunstmenu te ontwikkelen. Op die manier kan elk kind van een Edese basisschool in acht jaar tijd een breed spectrum aan cultuureducatie genieten