Leerlijn Erfgoed

Wat bewaren we voor later? Wat bindt ons? Wat is er gebeurd op de plek waar ik woon?

Deze vragen worden behandeld bij erfgoededucatie, wat bijdraagt aan het cultureel bewustzijn van leerlingen. Aan de slag met erfgoed!

Wij hebben voor u een leerlijn ontwikkeld die er voor zorgt dat de leerlingen in het basisonderwijs ieder leerjaar in aanraking komen met authentiek erfgoed en bijbehorende verhalen uit de gemeente Ede. Deze leerlijn vertelt het verhaal van Ede. Het maakt de geschiedenis van de eigen omgeving zichtbaar en we leren erfgoed waar te nemen, herkennen, verklaren en te waarderen.

Kijk op de website www.edetoenennu.nl en laat u inspireren! U kunt de leerlijn zien als een kapstok waaraan u cultuureducatie en uw lessen erfgoed en geschiedenis kunt ophangen. Het plaatst de unieke geschiedenis- en erfgoedthema’s van de gemeente Ede in een doorgaande lijn voor leerlingen van vier tot twaalf jaar. Het is een doorlopend programma waarin is nagedacht over wat, wanneer en hoe de leerstof wordt aangeboden. Het zorgt voor een goede ordening en verdeling van de leerstof, sluit aan bij wat eerder is geleerd en kent didactisch steeds dezelfde opbouw. Het geheel is voorzien van duidelijke leerdoelen, de afstemming op het curriculum van het onderwijs en bevat kant-en-klare lessen.

De lessen in de leerlijn zijn opgezet volgens de drie-lessen-structuur waarmee een volwaardig leerproces wordt gerealiseerd: activeren van voorkennis, beleven van erfgoed en de reflectie. In de middelste kernles beleven de leerlingen het erfgoed. Het leereffect wordt verdiept en verbreed door de eerste en derde les. We werken met de volgende thema’s: verzamelen en bewaren, monumenten, voorwerpen en gebruiken, archeologische vondsten, militair erfgoed en cultuurhistorisch landschap.

Heeft u vragen over deze leerlijn, neem contact op met CultuurPunt, wij helpen u graag verder.