Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Over Cultura

De naam Cultura is niet toevallig gekozen. Want in het begrip ‘cultuur’ is het bestaansrecht te vinden van onze organisatie. Cultura is het centrum voor kunst en cultuur in Ede en omgeving. In de hoofdvestiging van Cultura aan de Molenstraat is het Theater gevestigd waar zo’n 100 professionele voorstellingen en 10 bijzondere films per jaar worden geprogrammeerd. Ook biedt het theater volop podium aan amateurkunsten.

In de hoofdvestiging en in de filialen elders in Ede worden honderden cursussen aangeboden voor beeldende kunst, musical, dans en theater. Muziek kan natuurlijk niet ontbreken. Op www.muziekplein-ede.nl stellen muziekdocenten van Muziekplein Ede zich met hun instrumenten aan je voor. Bezoekers zijn ook welkom in de Bibliotheek, de Stadswinkel, Galerie en Café. Daarnaast worden er regelmatig excursies aangeboden, naar befaamde musea in binnen- en buitenland. Ook is het mogelijk om uw zakelijke evenement te organiseren bij Cultura.

Afbeelding: 8071_klein

Missie, Visie en doelstelling

Wijs de weg naar kunst en cultuur – onze missie
Cultura wil informeren, inspireren, prikkelen en verleiden. Wat wij de burgers van Ede en omgeving laten zien is de waarde en schoonheid van Kunst en Cultuur, om op deze manier iets bij te dragen aan welzijn en geluk. Cultura wil een verbindend element zijn in de samenleving, en daarmee invulling geven aan een maatschappelijke kernfunctie. De verankering van kunst en cultuur in de regio.

Huis dat informeert en verbindt – onze visie
Cultura kan het beste worden gezien als een Huis. Een onderkomen, maar vooral ook een 'uitvalsbasis' voor kunst, cultuur en informatie in Ede en omgeving. Cultura wil vergezichten bieden, nieuwe perspectieven. Wij stellen ons ten doel om ontdekkingsreizigers te maken van bezoekers. Maar wij willen ook een centrum zijn dat mensen samenbrengt verbindt en verenigt.

Strategische doelen 2014 – 2017
Cultura geeft vorm en inhoud aan visie en missie door te werken aan een aantal doelen op weg naar 2017.

  • Onze visie en missie verder vertalen in concrete producten en diensten, die aansluiten bij de veranderde klantbehoefte.
  • De kwaliteit van de medewerkers versterken, onder andere waar het gaat om kennis, flexibiliteit en innovatiekracht. Hiermee wordt op adequate wijze ingespeeld op de klantvraag, met als resultaat een groeiende klanttevredenheid.
  • Een grotere bekendheid realiseren van het aanbod bij alle inwoners van Ede en omgeving. Hierdoor versterken we het maatschappelijk effect van de activiteiten.
  • Kiezen voor samenwerking met culturele en maatschappelijke partners, dit eveneens ter versterking van maatschappelijk effect en functie.
  • Vormgeven aan een efficiënte en effectieve organisatie, die opereert vanuit de vraag van de klant.

Strategisch beleidsplan

“Verbinden door te verrassen"
Wij willen onze klanten beter dan voorheen leren kennen, om hen beter dan ooit te bedienen met producten en diensten. Ook zullen geheel nieuwe doelgroepen aangesproken worden, waar nodig met hulp van nieuwe partners. Een 'Huis van de stad', dat willen we zijn. Inspirerend en veelzijdig, alert en trendsettend, open en gastvrij. Cultura wil mensen samenbrengen door heb te verrassen met het meest waardevolle dat voorhanden is.

Het strategisch beleidsplan is hier te downloaden.

Statuten

De statuten van Stichting Cultura zijn voor het laatst gewijzigd op 20 oktober 2003.

De statuten kunt u hier downloaden.

Link: http://www.governancecodecultuur.nl/

Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuur en toezicht
Bestuur en Raad van Toezicht is bij Cultura ingericht volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance. De Code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van: goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

Het Bestuur
Gerry Poelert is directeur-bestuurder van Cultura. In de statuten en het directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder omschreven. Ook de wijze van verantwoorden is daarin vastgelegd.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de manier waarop Cultura werkt, het beleid en de doelstellingen van de organisatie. In de statuten en het reglement Raad van Toezicht liggen de taken en bevoegdheden vast.

Profiel
De Raad van Toezicht stelt de directeur-bestuurder aan. Zij ondersteunt de bestuurder met Raad en Advies en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor intern en integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke prestaties van Cultura en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie. De Raad van Toezicht geeft haar goedkeuring op de jaarstukken en het beleidsplan.

Tevens heeft de Raad van Toezicht als taken het goedkeuren van majeure tussentijdse begrotingswijzigingen, het goedkeuren van besluiten met majeure gevolgen voor de organisatie en de keuze van de accountant.

De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met de doelstelling en functie van Cultura en ze beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. Daarnaast hebben ze inzicht in de complexiteit van een publieke organisatie die een maatschappelijke functie heeft. Belangrijke eigenschappen voor de Raad van Toezicht leden zijn onder andere bestuurlijke en financiële kennis, analytisch vermogen en kennis en ervaring met het politieke krachtenveld.

Samenstelling
De Raad van Toezicht Cultura, die op dit moment geen vacatures heeft, bestaat uit de volgende personen:

NaamBeroepFuncties en nevenfuncties
Dhr. P. Schaap (voorzitter)Directeur RSG Lingecollege vwo/havo/isk te Tiel en interim manager
Mevr. K. Pullen (vice-voorzitter)OrganisatieadviseurLid Raad van Commissarissen De Zorgmensen (Apeldoorn) / Lid Raad van Toezicht Chr. Onderwijs Groep Vallei & Midden Gelderland
Dhr. J. MiedemaZelfstandig interim manager/adviseurLid bestuur Stichting Fapadag, Facilitation and participation of Disadvantaged Groups / Lid Raad van Toezicht Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (Apeldoorn)
Dhr. R.F. van Zuilen Directeur Cultuurbedrijf TielLid van bestuur Stichting WAT WE DOEN (Een stichting van theatermaker Floris van Delft)
Mevr. T. SteenbergenZelfstandig filmmaker en trainer

Het rooster van aftreden is als volgt:

NaamBenoeming perHerbenoeming perAftreden per
Dhr. J. Miedema01-04-201101-04-201501-04-2019
Dhr. R.F. van Zuilen 01-12-201201-12-201601-12-2020
Dhr. P. Schaap01-12-201201-12-201601-12-2020
Mevr. K.A. Pullen01-04-201401-04-201801-04-2022
Mevr. T. Steenbergen01-09-201701-09-202101-09-2025
Link: http://anbi.nl/

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gegevens

Bankgegevens
NL35RABO0395187028

Fiscaal nummer
811496557B01

Kamer van Koophandel
Ede 09130903

Contactgegevens
Stichting Cultura
Molenstraat 45 | 6711 AW EDE
Postbus 44 | 6710 BA EDE
T: (0318) 67 28 00 | F: (0318) 67 28 01
E: info@cultura-ede.nl | W: www.cultura-ede.nl

Directeur–bestuurder
Mevr. G. Poelert

Beleidsplan
Hiervoor verwijzen wij naar het strategisch beleidsplan 2014 – 2017.

Beloningsbeleid
Medewerkers van Cultura worden betaald volgens de CAO Openbare Bibliotheken, CAO Kunsteducatie of CAR-UWO.

Doelstelling
Hiervoor verwijzen wij naar de missie en de visie.

Jaarverslag en financiële verantwoording
Hiervoor verwijzen wij naar het jaarverslag 2016 en onderstaand filmpje.