Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Over Cultura

De naam Cultura is niet toevallig gekozen. Want in het begrip ‘cultuur’ is het bestaansrecht te vinden van onze organisatie. Cultura is het centrum voor kunst en cultuur in Ede en omgeving. In de hoofdvestiging van Cultura aan de Molenstraat is het Theater gevestigd waar zo’n 100 professionele voorstellingen en 10 bijzondere films per jaar worden geprogrammeerd. Ook biedt het theater volop podium aan amateurkunsten.

In de hoofdvestiging en in de filialen elders in Ede worden honderden cursussen aangeboden voor beeldende kunst, musical, dans en theater. Muziek kan natuurlijk niet ontbreken. Op www.muziekplein-ede.nl stellen muziekdocenten van Muziekplein Ede zich met hun instrumenten aan je voor. Bezoekers zijn ook welkom in de Bibliotheek, de Stadswinkel, Galerie en Café. Daarnaast worden er regelmatig excursies aangeboden, naar befaamde musea in binnen- en buitenland. Ook is het mogelijk om uw zakelijke evenement te organiseren bij Cultura.

Afbeelding: 8071_klein

Missie, Visie en doelstelling

Onze missie
Wij geloven er in dat cultuur iedereen iets te bieden heeft en je als mens rijker kan maken. Cultura brengt mensen in contact met cultuur, wij wijzen ze de weg en laten ze zien wat de meerwaarde is van cultuur. Leren en informeren, ervaren en beleven staan centraal. Onze missie: iedereen in de gemeente Ede in contact brengen met cultuur, of dat nu in een van onze vestingen is, op een school of een andere willekeurige plaats in Ede en de buitendorpen. Cultura is de schakel en de verbinder. Want cultuur is voor iedereen!

Onze visie
Andere tijden brengen nieuwe vragen met zich mee. Cultura gaat deze vragen niet uit de weg en wil inspelen op de veranderende behoeftes en emoties van deze tijd. Wij leveren onze bijdrage door te luisteren, te communiceren en slimmer te opereren. We zorgen voor verbinding in de samenleving, door mensen in contact te brengen met cultuur en met elkaar. Niet alleen in onze vestigingen en standplaatsen, maar ook door er te zijn in de wijken, op scholen en op vele andere plekken. We verbreden daarmee onze diensten, altijd vanuit onze waarden en idealen.

Strategische doelen 2018 – 2021
Hieronder, in kort bestek, een overzicht van onze ambities voor nu en in de periode die voor ons ligt.

  • Cultura laat zien wat cultuur kan doen.
  • Cultuur heeft een plaats in het leven van elk kind.
  • Cultura, bekend en bemind in Ede.
  • Actueel, verrassend, innovatief en professioneel.
  • Eén organisatie, één sterk merk.
  • Meer effect en een groot bereik.

Strategisch beleidsplan

“Cultuur is er voor iedereen!"
Cultuur is voor iedereen! Voor Cultura betekent dit een inspirerend uitgangspunt voor de komende vier jaar. Cultura spant zich in om cultuur nog beter bereikbaar te maken voor alle inwoners van gemeente Ede, onder andere door het inzetten van nieuwe middelen en het streven naar meer samenwerking.

Het strategisch beleidsplan is hier te downloaden.

Statuten

De statuten van Stichting Cultura zijn voor het laatst gewijzigd op 20 oktober 2003.

De statuten kunt u hier downloaden.

Link: http://www.governancecodecultuur.nl/

Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuur en toezicht
Bestuur en Raad van Toezicht is bij Cultura ingericht volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance. De Code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van: goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

Het Bestuur
Gerry Poelert is directeur-bestuurder van Cultura. In de statuten en het directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder omschreven. Ook de wijze van verantwoorden is daarin vastgelegd.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de manier waarop Cultura werkt, het beleid en de doelstellingen van de organisatie. In de statuten en het reglement Raad van Toezicht liggen de taken en bevoegdheden vast.

Profiel
De Raad van Toezicht stelt de directeur-bestuurder aan. Zij ondersteunt de bestuurder met Raad en Advies en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor intern en integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke prestaties van Cultura en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie. De Raad van Toezicht geeft haar goedkeuring op de jaarstukken en het beleidsplan.

Tevens heeft de Raad van Toezicht als taken het goedkeuren van majeure tussentijdse begrotingswijzigingen, het goedkeuren van besluiten met majeure gevolgen voor de organisatie en de keuze van de accountant.

De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met de doelstelling en functie van Cultura en ze beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. Daarnaast hebben ze inzicht in de complexiteit van een publieke organisatie die een maatschappelijke functie heeft. Belangrijke eigenschappen voor de Raad van Toezicht leden zijn onder andere bestuurlijke en financiële kennis, analytisch vermogen en kennis en ervaring met het politieke krachtenveld.

Samenstelling
De Raad van Toezicht Cultura, die op dit moment geen vacatures heeft, bestaat uit de volgende personen:

NaamBeroepFuncties en nevenfuncties
Dhr. P. Schaap (voorzitter)Directeur Lingecollege vwo/havo/isk Tiel
Mevr. K. Pullen (vice-voorzitter)OrganisatieadviseurVoorzitter Raad van Toezicht Stichting Ygdrasil/ Lid Raad van Commissarissen De Zorgmensen (Apeldoorn) / Lid Raad van Toezicht Chr. Onderwijs Groep Vallei & Midden Gelderland
Dhr. J. MiedemaZelfstandig interim manager/adviseurLid bestuur Stichting Fapadag, Facilitation and participation of Disadvantaged Groups / Lid Raad van Toezicht Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (Apeldoorn)
Dhr. R.F. van Zuilen Directeur Cultuurbedrijf TielLid van bestuur Stichting WAT WE DOEN (Een stichting van theatermaker Floris van Delft)
Mevr. T. SteenbergenZelfstandig filmmaker en trainer

Het rooster van aftreden is als volgt:

NaamBenoeming perHerbenoeming perAftreden per
Dhr. J. Miedema01-04-201101-04-201501-04-2019
Dhr. R.F. van Zuilen 01-12-201201-12-201601-12-2020
Dhr. P. Schaap01-12-201201-12-201601-12-2020
Mevr. K.A. Pullen01-04-201401-04-201801-04-2022
Mevr. T. Steenbergen01-09-201701-09-202101-09-2025
Link: http://anbi.nl/

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gegevens

Bankgegevens
NL35RABO0395187028

Fiscaal nummer
811496557B01

Kamer van Koophandel
Ede 09130903

Contactgegevens
Stichting Cultura
Molenstraat 45 | 6711 AW EDE
Postbus 44 | 6710 BA EDE
T: (0318) 67 28 00 | F: (0318) 67 28 01
E: info@cultura-ede.nl | W: www.cultura-ede.nl

Directeur–bestuurder
Mevr. G. Poelert

Beleidsplan
Hiervoor verwijzen wij naar het strategisch beleidsplan 2018 – 2021.

Beloningsbeleid
Medewerkers van Cultura worden betaald volgens de CAO Openbare Bibliotheken, CAO Kunsteducatie of CAR-UWO.

Doelstelling
Hiervoor verwijzen wij naar de missie en de visie.

Jaarverslag en financiële verantwoording
Hiervoor verwijzen wij naar het jaarverslag 2017.