Afbeelding: Cecilia - Uit verdriet geboren

Uit Verdriet geboren

Het Portret van een Mecenas

In het licht van een enkele spot staat een vrouw achter haar schildersezel. Het geluid van een eenzame viool vult de gevallen stilte met weemoed en in al het omringende zwart is zij het enige in kleur. Ze schildert. Kunst, ontstaan uit triestheid, vormt een mateloos geluk. Grove penseelstreken en zware klodders verf verdwijnen als vluchtige gedachten op het ongebruikte canvas. En terwijl de viool steeds hoger zingt, blijft de vrouw werken, ze blijft streven, ze blijft zwoegen tot de laatste streek. Het licht dooft.

“Uit verdriet geboren” is een waarachtig portret van Helene Kröller-Müller, de vrouw achter het befaamde Kröller-Müller Museum op de Veluwe. In een wereld van mannen wist zij talloze tegenslagen te verweren en haar droom om een kathedraal voor de kunst te bouwen te verwezenlijken.

Julika Marijn zet Helene neer als historisch figuur in een hedendaagse setting. Door de ogen van een middelbare vrouw die worstelt met kinderloosheid en huwelijksproblematiek zien we de schatrijke Helene, die weldegelijk kinderen had, maar een moeizame band met haar dochter onderhield. Haar leven wordt ontdaan van vooroordelen met als kroonstuk de driehoeksverhouding van Helene, haar echtgenoot en Sam van Deventer, haar zelfbenoemde zielsverwant, aan wie ze meer dan drieduizend brieven schreef. Met pakkende beelden, kwetsbare muziek en persoonlijke brieffragmenten wordt er een beeld geschetst van de kunst van het leven, zoals dat niet eerder is vertoond.

“Uit verdriet geboren” is een diepgevoelde en ijzersterke voorstelling. Het verhaal over de vrouw die kunst zag in het onbekende en het onbekende ontdekte in kunst leeft voort om nooit meer te worden vergeten.