Over Cultura

Hét centrum voor kunst en cultuur in de regio Ede

Cultura is het centrum voor kunst en cultuur in de gemeente Ede. De naam is afgeleid van het begrip cultuur, en niet zomaar. Want in het begrip ‘cultuur’ is het bestaansrecht te vinden van onze organisatie. Cultura staat voor leren, informeren en genieten door middel van Kunst & Cultuur. Cultura faciliteert, informeert en inspireert en doet dit vanuit de hoofdvestiging aan de Molenstraat en vanuit de vestigingen Stadspoort in Ede, Collage in Bennekom en het Westhoffhuis in Lunteren. Daarnaast is Cultura actief op verschillende locaties met de Bibliobus en educatieve programma’s op scholen.

Cultura is

 • Theater
 • Filmhuis
 • Bibliotheek
 • Cursussen voor beeldende kunst, musical, dans, muziek, fotografie en theater
 • Galerie
 • Café
 • Evenementen
 • Cultura biedt inspirerende en diverse mogelijkheden voor mensen die zich willen ontwikkelen en ontspannen. Cultura is er voor iedereen, voor mensen met verschillende achtergronden, verschillende leeftijden en verschillende interesses.

  Missie, visie en doelstelling

  Onze missie

  Wij geloven er in dat cultuur iedereen iets te bieden heeft en je als mens rijker kan maken. Cultura brengt mensen in contact met cultuur, wij wijzen ze de weg en laten ze zien wat de meerwaarde is van cultuur. Leren en informeren, ervaren en beleven staan centraal. Onze missie: iedereen in de gemeente Ede in contact brengen met cultuur, of dat nu in een van onze vestigingen is, op een school of een andere willekeurige plaats in Ede en de buitendorpen. Cultura is de schakel en de verbinder. Want cultuur is voor iedereen!

  Onze visie

  Andere tijden brengen nieuwe vragen met zich mee. Cultura gaat deze vragen niet uit de weg en wil inspelen op de veranderende behoeftes en emoties van deze tijd. Wij leveren onze bijdrage door te luisteren, te communiceren en slimmer te opereren. We zorgen voor verbinding in de samenleving, door mensen in contact te brengen met cultuur en met elkaar. Niet alleen in onze vestigingen en standplaatsen, maar ook door er te zijn in de wijken, op scholen en op vele andere plekken. We verbreden daarmee onze diensten, altijd vanuit onze waarden en idealen.

  Strategische doelen 2018-2021

  Hieronder, in kort bestek, een overzicht van onze ambities voor nu en in de periode die voor ons ligt.

 • Cultura laat zien wat cultuur kan doen
 • Cultuur heeft een plaats in het leven van elk kind
 • Cultura, bekend en bemind in Ede
 • Actueel, verrassend, innovatief en professioneel
 • Eén organisatie, één sterk merk
 • Meer effect en een groot bereik
 • Strategisch beleidsplan

  Cultuur is er voor iedereen!

  Cultuur is voor iedereen! Voor Cultura betekent dit een inspirerend uitgangspunt voor de komende vier jaar. Cultura spant zich in om cultuur nog beter bereikbaar te maken voor alle inwoners van gemeente Ede, onder andere door het inzetten van nieuwe middelen en het streven naar meer samenwerking. Het strategisch beleidsplan is hier te downloaden.

  Organogram

  Het organogram van Cultura is hier te downloaden.

  Statuten

  De statuten van Stichting Cultura zijn voor het laatst gewijzigd op 20 oktober 2003. De statuten kunt u hier downloaden.

  BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

  Bestuur en toezicht

  Bestuur en Raad van Toezicht is bij Cultura ingericht volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance. De Code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van: goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

  Het Bestuur

  Gerry Poelert is directeur-bestuurder van Cultura. In de statuten en het directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder omschreven. Ook de wijze van verantwoorden is daarin vastgelegd.

  De Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht houdt toezicht op de manier waarop Cultura werkt, het beleid en de doelstellingen van de organisatie. In de statuten en het reglement Raad van Toezicht liggen de taken en bevoegdheden vast.

  Profiel

  De Raad van Toezicht stelt de directeur-bestuurder aan. Zij ondersteunt de bestuurder met Raad en Advies en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor intern en integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke prestaties van Cultura en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie. De Raad van Toezicht geeft haar goedkeuring op de jaarstukken en het beleidsplan. Tevens heeft de Raad van Toezicht als taken het goedkeuren van majeure tussentijdse begrotingswijzigingen, het goedkeuren van besluiten met majeure gevolgen voor de organisatie en de keuze van de accountant. De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met de doelstelling en functie van Cultura en ze beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. Daarnaast hebben ze inzicht in de complexiteit van een publieke organisatie die een maatschappelijke functie heeft. Belangrijke eigenschappen voor de Raad van Toezicht leden zijn onder andere bestuurlijke en financiële kennis, analytisch vermogen en kennis en ervaring met het politieke krachtenveld.

  Samenstelling

  De Raad van Toezicht Cultura, die op dit moment geen vacatures heeft, bestaat uit de volgende personen:

  Naam Beroep Functies en nevenfuncties
  Mevr. K. Pullen (voorzitter vanaf 11 juni 2020) Bestuurder IJssel l Berkel Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ygdrasil - Wijhe / Lid Raad van Toezicht COG - Ede / Lid Raad van Toezicht Klein Geluk - Apeldoorn
  Mevr. T. Steenbergen Zelfstandig filmmaker en trainer
  Mevr. N. van Burgsteden (vicevoorzitter vanaf 9 september 2020) Manager Zorg - Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
  Dhr. J. Landman Programmadirecteur Transitie & Resultaatgericht werken Lid RvT - KNSB (voorzitter auditcommissie) / Projectcoach Cohezy / St. Wageningsk Studinteselskip foar Fryske Studzje / Voorzitter CvA - Wageningsk Studinteselskip foar Fryske Studzje


  Het rooster van aftreden is als volgt:

  Naam Benoeming per Herbenoeming per Aftreden per
  Mevr. K.A. Pullen 01-04-2014 01-04-2018 01-04-2022
  Mevr. T. Steenbergen 01-09-2017 01-09-2021 01-09-2025
  Mevr. N. van Burgsteden 01-04-2019 01-04-2023 01-04-2027
  Dhr. J. Landman 01-04-2019 01-04-2023 01-04-2027

  ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI) GEGEVENS

  Bankgegevens: NL35RABO0395187028

  Fiscaal nummer: 811496557B01

  Kamer van Koophandel: Ede 09130903

  Contactgegevens: Stichting Cultura | Molenstraat 45 | 6711 AW EDE | Postbus 44 | 6710 BA | EDE T: (0318) 67 28 00 | F: (0318) 67 28 01 | E: info@cultura-ede.nl | W: www.cultura-ede.nl

  Directeur–bestuurder: Mevr. G. Poelert

  Beleidsplan: Hiervoor verwijzen wij naar het strategisch beleidsplan 2018 – 2021.

  Beloningsbeleid: Medewerkers van Cultura worden betaald volgens de CAO Openbare Bibliotheken, CAO Kunsteducatie of CAR-UWO.

  Doelstelling: Hiervoor verwijzen wij naar de missie en de visie.

  Jaarverslag en financiële verantwoording: Hiervoor verwijzen wij naar het  jaarverslag 2019 en het jaarverslag 2020