Over Cultura

Hét centrum voor kunst en cultuur in de regio Ede

Cultura is het centrum voor kunst en cultuur in de gemeente Ede. De naam is afgeleid van het begrip cultuur, en niet zomaar. Want in het begrip ‘cultuur’ is het bestaansrecht te vinden van onze organisatie. Cultura staat voor leren, informeren en genieten door middel van Kunst & Cultuur. Cultura faciliteert, informeert en inspireert en doet dit vanuit de hoofdvestiging aan de Molenstraat en vanuit de vestigingen Stadspoort in Ede, Collage in Bennekom en het Westhoffhuis in Lunteren. Daarnaast is Cultura actief op verschillende locaties met de Bibliobus en educatieve programma’s op scholen.

Cultura is

 • Theater

 • Filmhuis

 • Bibliotheek

 • Cursussen voor beeldende kunst, musical, dans, muziek, fotografie en theater

 • Galerie

 • Café

 • Evenementen

Cultura biedt inspirerende en diverse mogelijkheden voor mensen die zich willen ontwikkelen en ontspannen. Cultura is er voor iedereen, voor mensen met verschillende achtergronden, verschillende leeftijden en verschillende interesses.

Missie, visie en doelstelling

Onze missie

Wij geloven er in dat cultuur iedereen iets te bieden heeft en je als mens rijker kan maken. Cultura brengt mensen in contact met cultuur, wij wijzen ze de weg en laten ze zien wat de meerwaarde is van cultuur. Leren en informeren, ervaren en beleven staan centraal. Onze missie: iedereen in de gemeente Ede in contact brengen met cultuur, of dat nu in een van onze vestigingen is, op een school of een andere willekeurige plaats in Ede en de buitendorpen. Cultura is de schakel en de verbinder. Want cultuur is voor iedereen!

Onze visie

Wij zijn er om cultuur in al haar verschijningsvormen te stimuleren, te begeleiden en te laten beleven. Met een programma en middelen die passen in de huidige samenleving. Voor Cultura betekent dat ook dat er nieuwe producten en diensten worden bedacht en ontwikkeld.

Strategische doelen 2022-2025

Hieronder, in kort bestek, een overzicht van onze ambities voor nu en in de periode die voor ons ligt.

 • De samenwerkingspartner en aanjager in cultuur 

 • Edenaren geven hun eigen cultuur vorm

 • Cultura transformeert naar een nieuwe en hybride culturele wereld

 • Cultuur heeft een plaats in het leven van elk kind 

 • Onze mensen, het kapitaal van de organisatie 

Strategisch beleidsplan

Cultura faciliteert, regisseert, initieert en verrijkt cultuur voor de bewoners van de regio Ede en haar gasten

Cultuur raakt je, het inspireert je, opent en verbindt. Cultuur is voor en van iedereen! Voor de komende jaren ligt de nadruk op twee werkwoorden: faciliteren en initiëren. We blijven bevlogen werken om een compleet en rijk aanbod van culturele activiteiten aan te bieden. Daarnaast nemen we het initiatief om meer structurele samenwerking op te zetten met scholen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het strategisch beleidsplan is hier te downloaden.

Organogram

Het organogram van Cultura is hier te downloaden.

Sectie "statuten" is momenteel niet gepubliceerd. Pas de publicatiedatums aan om de sectie weer te geven!

Statuten

De statuten van Stichting Cultura zijn voor het laatst gewijzigd op 23 maart 2012. 

BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

Bestuur en toezicht

Bestuur en Raad van Toezicht is bij Cultura ingericht volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance. De Code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van: goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

Het Bestuur

Gerry Poelert is directeur-bestuurder van Cultura. In de statuten en het directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder omschreven. Ook de wijze van verantwoorden is daarin vastgelegd.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de manier waarop Cultura werkt, het beleid en de doelstellingen van de organisatie. In de statuten en het reglement Raad van Toezicht liggen de taken en bevoegdheden vast.

Profiel

De Raad van Toezicht stelt de directeur-bestuurder aan. Zij ondersteunt de bestuurder met Raad en Advies en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor intern en integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke prestaties van Cultura en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie. De Raad van Toezicht geeft haar goedkeuring op de jaarstukken en het beleidsplan. Tevens heeft de Raad van Toezicht als taken het goedkeuren van majeure tussentijdse begrotingswijzigingen, het goedkeuren van besluiten met majeure gevolgen voor de organisatie en de keuze van de accountant. De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met de doelstelling en functie van Cultura en ze beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. Daarnaast hebben ze inzicht in de complexiteit van een publieke organisatie die een maatschappelijke functie heeft. Belangrijke eigenschappen voor de Raad van Toezicht leden zijn onder andere bestuurlijke en financiële kennis, analytisch vermogen en kennis en ervaring met het politieke krachtenveld.

Samenstelling

De Raad van Toezicht Cultura, die op dit moment geen vacatures heeft, bestaat uit de volgende personen:

Naam Beroep Functies en nevenfuncties
Dhr. E. ten Holte Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Anton Constandse Den Haag Raad van Toezicht Moviera/Raad van Commissarissen Regioplus
Mevr. N. van Burgsteden Vicevoorzitter Lid raad van bestuur Triade Vitree
Mevr. T. Steenbergen Zelfstandig filmmaker en trainer
Dhr. J. Landman
Programmadirecteur Transitie & Resultaatgericht werken - RIVM
Lid RvT - KNSB (voorzitter auditcommissie) / Projectcoach Cohezy /  Voorzitter CvA - Wageningsk Studinteselskip foar Fryske Studzje
Dhr. M. Ruperti
 Samenwerkend partner Cleerdin & Hamer Advocaten LLP
Raad van Advies Veteranen Search Team

Het rooster van aftreden is als volgt:

Naam benoeming per herbenoeming per aftreden per
Tessa Steenbergen 1-09-2017 1-09-2021 1-09-2025
Norma van Burgsteden 1-04-2019 1-04-2023 1-04-2027
Jolle Landman 1-04-2019 1-04-2023 1-04-2027
Edwin te Holte 1-04-2021 1-04-2025 1-04-2029
Michael Ruperti 1-04-2021 1-04-2025 1-04-2029

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI) GEGEVENS

Bankgegevens: NL35RABO0395187028

Fiscaal nummer: 811496557B01

Kamer van Koophandel: Ede 09130903

Contactgegevens: Stichting Cultura | Molenstraat 45 | 6711 AW EDE | Postbus 44 | 6710 BA | EDE T: (0318) 67 28 00 | F: (0318) 67 28 01 | E: info@cultura-ede.nl | W: www.cultura-ede.nl

Directeur–bestuurder: Mevr. G. Poelert

Beloningsbeleid: Medewerkers van Cultura worden betaald volgens de CAO Openbare Bibliotheken, CAO Kunsteducatie of CAR-UWO.

Doelstelling: Hiervoor verwijzen wij naar de missie en de visie.

Jaarverslag en financiële verantwoording: Hiervoor verwijzen wij naar het  jaarverslag 2019, het jaarverslag 2020 en het jaarverslag 2021.